Polityka prywatności

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie usługi oferowanej przez BAZAREK POLKI Online. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

Kto jest administratorem Państwa danych:

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających jest
HURTOWNIA WARZYWA-OWOCE CZECH DOROTA , 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA UL. KOŚCIUSZKI 23
NIP 5532317987

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email warzywa.czech@vp.pl , telefonicznie pod numerem 796852795 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podstawa przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest:

niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). W przypadku, gdy zakładacie Państwo u nas konto w celu świadczenia przez BAZAREK POLSKI usługi, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia BAZAREK POLSKI do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (danych podanych przez Państwa w profilu tego konta). W przypadku braku takiej możliwości BAZAREK POLSKI Online nie mogłaby zapewnić Państwu usługi.
w przypadku korzystania z Newslettera oraz plików cookies podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia korzystanie z Newslettera.
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość dochodzenia roszczeń przez Warzywniak Online a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników.

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną

 • zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, i rozwiązywania problemów technicznych;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane:

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BAZAREK POLSKI;

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BAZAREK POLSKI.

BAZAREK POLSKI zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Państwa uprawnienia:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymywania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko dla tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Szczegółowy katalog praw określa RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie GIODO/ następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Państwem a BAZAREK POLSKI niezbędne.
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Logi na stronie internetowej

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL).

Zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku,

 • gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce Użytkownika.